American Global Group

Հաճախ տրվող հարցեր

Մաքսատուրքերը Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով եւ չափով պետական բյուջե գանձվող պարտադիր վճարներ են:

 

Ֆիզիկական անձիք պարտավորվում են մաքսատուրք վճարել այն ժամանակ, երբ մաքսային տարածք միջազգային փոստային առաքանիներով ուղարկվող անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքը գերազանցում է 200 եվրոյին համարժեք գումարը կամ 31 կգ-ը։

 

Ըստ գործող կանոնակարգի՝

 

 • եթե անձնական օգտագործման բեռը գերազանցում է թույլատրելի գումարային շեմը մաքսավճարը գանձվում է բեռի արժեքի և թույլատրելի շեմի տարբերության 15%-ի չափով։ 
 • եթե անձնական օգտագործման բեռը գերազանցում է թույլատրելի քաշը մաքսատուրքը հաշվարկվում է բեռի արժեքի 15%-ի չափով կամ յուրաքանչյուր գերազանցող կիլոգրամի համար 2 եվրո սահմանաչափով։

Արտահանման համար արգելված իրերի ցուցակները սահմանվում են ՀՀ և ԱՄՆ մաքսային ծառայությունների կողմից։ 

 

ԱՄՆ ներմուծելու չթույլատրվող ապրանքների հիմնական պահանաջարկ ունեցող խմբերն են ՝  • Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրանք
 • Ալկոհոլ
 • Դեղորայք
 • Ազնիվ մետաղներ՝ ոսկի, արծաթ, պլատին և այլն
 • Մսամթերք և ցանկացած տեսակի թարմ սնունդ
 • Չորացրած կանաչի
 • Ցանկացած տեսակի բույս
 • Հեղուկ
 • Փաստաթղթեր (մեր ընկերությունը չի արտահանում)

 

Հայաստանի կողմից արտահանման արգելք ունեցող ապրանքային խմբեր՝ 

 

 • Ռազմամթերք
 • Զենքեր  և հրազենի հիմնական մասեր /հրազեն, գազային, նետողական, ազդանշանային, օդաճնշիչ, սառը զենք/
 •  Էլեկտրաշոկային uարքեր և կայծահաններ
 • Վտանգավոր նյութեր /թմրամիջոցներ, հոգեներգործուն, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, թունավոր, դյուրավառ և այլ/, 
 • Թունավոր կենդանիներ և բույսեր, 
 • Հայաստանի Հանրապետության դրամական նիշեր և տարադրամ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի և դրա մասնաճյուղերի կողմից ուղարկվողների), 
 • Շուտ փչացող սննդամթերք,
 • Առարկաներ, որոնք իրենց բնույթով կամ փաթեթավորմամբ կարող են վնաս հասցնել փոստային կապի աշխատողներին, աղտոտել փոստային կապի մյուս առաքանիներն ու փոստային կապի սարքավորումները:

Իհարկե, մենք կազմակերպում ենք հավաքական բեռնափոխադրումներ՝

 

 • ԱՄՆ-ից Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ, 
 • Հայաստանից ցանկացած երկիր և հակառակ ուղղությամբ, 
 • ցանկացած երկրից ցանկացած երկիր։

Ծավալային քաշը հաշվարկ է, որն օգտագործվում է բեռնափոխադրումների ոլորտում՝ որոշելու փաթեթի քաշը՝ հիմնվելով դրա չափսերի, այլ ոչ թե իրական քաշի վրա: Այս մեթոդն օգտագործվում է, քանի որ փաթեթը օդանավում կարող է զբաղեցնել ավելի շատ տարածք, հատկապես, եթե փաթեթը մեծ է, բայց թեթև:

 

Ծավալային քաշի հաշվարկման բանաձևը սանտիմետրերով՝

 

Ծանրոցի բոլոր կողմերի (լայնություն, երկարություն, բարձրություն) արտադրյալը  բաժանել 6000-ի։ 

 

Եթե ստացված արժեքը գերազանցում է իրական քաշին՝ բեռնափոխադրումը հաշվարկում է ծավալային քաշով։

 

Ծավալային քաշ հաշվարկվում է օդային առաքման դեպքում։
2020թ. հունվարի 1-ից անձնական օգտագործման ապրանքները փոխադրողի կողմից կամ միջազգային փոստային առաքանիներով ԵԱՏՄ տարածք կարող են ներմուծվել ԵԱՏՄ մաքսային տարածք միության անդամ չհանդիսացող պետություններից առանց մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման, եթե դրանց արժեքը չի գերազանցում 200 եվրոյին համարժեք դրամը, իսկ քաշը՝ 31 կիլոգրամը:

Բեռների ապահովագրությունը հատուցում է տրանսպորտային միջոցով (այդ թվում` երկաթուղային, օդային, ցամաքային և ծովային) գույքի տեղափոխմանընթացքում վերջինիս հասցված վնասները: Որպես կանոն, ապահովագրվում է բեռի կորուստը, վնասումը, կործանումը կամ ոչնչացումը, որն առաջացել էհետևյալ պատճառներից առնվազն մեկի հետևանքով՝

 

 • հրդեհի կամ պայթյունի,
 • տարերային աղետների,
 • տրանսպորտային միջոցի հետ տեղի ունեցած վթարի, բախման կամ շրջման, խորտակման և այլն, չնախատեսված վայրում, հատուկ պայմաններում բեռնաթափման,

բեռնման, տեղավորման, բեռնաթափման և փոխադրամիջոցի վառելիքով լցավորման հետևանքով բեռի վնասման և այլն

Իհարկե, Կազմակերպում ենք ամբողջական  կոնտեյներային բեռնափոխադրումներ՝

 

 • ԱՄՆ-ից Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ, 
 • Հայաստանից ցանկացած երկիր և հակառակ ուղղությամբ, 
 • ցանկացած երկրից ցանկացած երկիր։
Հայաստանից ԱՄՆ

Հերթական թռիչքի օրը`

24.07.24

Ծանրոցները մոտեցնել մինչև հուլիսի 23-ը